INTERWENCJE

Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu zwierząt w celu doprowadzenia zwierzęcia do Schroniska z terenu miasta Białogard od mieszkańców w dni robocze w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 669220095. Po godzinach pracy przyjęcia zgłoszeń od Policji dokonywane są całodobowo pod numerem dyżurnego telefonu schroniska 669220095.

PRZYJĘCIA DO SCHRONISKA

Zwierzęta przyjmowane są do Schroniska w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostałym czasie oraz w dniach ustawowo wolnych - tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Numer telefonu kontaktowego 669220096.